Abasdal’s quotes


"In the name of justice for freedom just think"— جنگ برای صلح

Goodreads Quotes
دسته‌بندی شعر(درساحل زمزمه ها) - لالایی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

لالایی

تو؛فراراه هر انسان

۱۴

از تو

در جستجوی ریشه های هویتم هستم

از تو

چراغی 

فرا راه هر انسان است 

از تو 

مشحون از درسها میشوم

می آیم 

در پای صحبت تو 

زانوی شاگردی

بر زمین می نهم

می خواهم 

از تو 

اندوخته ای از معرفت بردارم 

میتوان فهمید 

تو به تنهایی یک ملتی 


lnternet اینترنت

13

هورای انسان این عصر

اختراع شبکه جهانی وب 

اینترنت است 

هورای انسان این عصر 

رسیدن به فضا

و

زندگی و خواب در فضاست


خدا

پشه هایی را خلق کردکه

آهنگ پروازشان

در فکر ما نمیگنجد

وکسی هورایی از خدا نشنید

هنگام خلقت انسان

نزدیک بود هورای خدا شنیده شود

همه تحسین

همه سجده

اما شیطان در برابر این هورای خدا

مقاومت کرد

      این ادامه دارد.....


باید حنجره خدا شد

تا ابلیس

از هورای خدا کر شود


من 
تنهای تنها 
غربت 
 در اسارتم 
دلم 
هوای همسایه دارد 
میخواهم تنهایی ام را دور بزنم 
مرغ همسایه که گم شد 
میخواهم 
دزد آن من باشم  

۱۱

از چشمه امید

درودی آسمانی 

به تو میفرستند 

یاد تو در من 

حضور عطر باران است 

تکریم تو 

در طاغوت هم برپاست 

فراغت داغ دلی ست که 

بر جگر ماست 


آغاز 

به دست ما نیست 

کی 

شیشه 

در قاب پنجره جا گرفت ؟

فردا 

موجی 

سنگی 

شیشه را پایین خواهد آورد 

مثل آغاز 

پایان به دست ما نیست 

این تصویر بدیع را 

خدا آفرید 


1 2 3 >>