Abasdal’s quotes


"In the name of justice for freedom just think"— جنگ برای صلح

Goodreads Quotes
دسته‌بندی شعر۳(شطرنج تعقل) - لالایی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

لالایی

حفاظت و اطلاعات

۱۰

همیشه

حرف برای گفتن هست

حتی

اگر پیامک خود را

با متنی خالی

‌                         ارسال کرده باشی

آن سوی خط 

پیام تو را خواهند گرفت

پیامک بزن

فهمیده میشوی

درویش را جا بگذار

اطلاعات را لو بده

حفاظت اطلاعات بی معنی ست 


سرباز زندان

کروز آمد 
خان و بالشت در هوا
بالشت و خان در هوا 
خان در هوا در پی بالشت 
شهاب آمد
جوگیر فضای انقلابی شد
شهاب 
انقلابی شد

phtocell

۸

مدعی ئید 

بیشتر میدانید

ولی پنل سی دی تان 

از دور پیداست که میگوید 

سی دی تان

با کدام دکمه روشن مشود

و ما

و فقط ما

میدانیم

که رمه بزها

با تلنگ کدام بز

رام میشود 


لایی

7

سجده چیست؟

سجده حمد است 

بشمار 

یک،دو،سه،چهار،پنج،شش،هفت

و بشمار 

یک،دو،سه،چهار،پنج،شش،هفت 

تعداد اعضای ساییده شده بر خاک 

هر دو رکن 

یک فتوا برای هر دو 

احتیاط جایز نیست 

بر لازم نیست 

تقلبی صورت نگرفته 


فصلهای خشک رویش فکر

6

حسین حسین حسین 

هیهات من الذله 

یادم هست 

ان روزگاران را 

که ذهن من 

درگیر فصل های خشک 

رویش فکر بود 

یادم هست 

روزگارانی که 

چیزی لایق ذکر نداشتم 

حسین 

هرگز از یاد نخواهم برد 

که ذکر سال من باید عاشورا باشد 


1 2 >>