Abasdal’s quotes


"In the name of justice for freedom just think"— جنگ برای صلح

Goodreads Quotes
دسته‌بندی پیشفرض - لالایی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

لالایی

چگونه نماز میخوانیم؟

نماز از بعد ایمان به صورت عبادت به قصد قربه الی الله اقامه میشود ولی بابت ماهیت کفر ,شرک و نفاق به ریا منجر و منتهی میشود.

اما از بعد جامعه شناختی نمازگزاران به چند گروه تقسیم میشوند

گروه اول بابت سلامت جسم و روان خود ابتدا به ساکن نماز بجا میاورند که معمولا سالمندان هستند بعد بازنشستگان,

نوع و شکل دوم کارمندی

گروه دوم کارمندان و شاغلین هستند که نه دست یافتن و کسب معرفت بلکه چون جلسه و جشن و همایش هست.

گروه سوم بیمارانند که با نماز موحب تسکین روح و روان افراد میشود و از بطلان و بیهوده وجودی میرهند.

 و نیز انانکه از مهارت اندشیدن ,قدرت فهم و حل مساله و تفکر خلاق بی بهره و تهی اند.

 از تلفن هوآوی فرستاده شد

برابری و مساوات؛برابری و عدالت


زن =مرد
چنین نگاره و انگاره ای چنین پندار و پنداشتی مستلزم استقلال هردوست مساوی هست بلکه موازی این یعنی هم اندازه و هم وزن بودن نه هم جنس بودن.
برابری بلکه برادری نیست یعنی هم جنس نبودن هست 
مردقهرمان=مرد پهلوان 
پندار و پنداشت فوق برابری هست که چون برادری هست صفت هست که مشخص کننده جنس و عیار مرد هست اینجا باید اعتدال باشد کوتاه امدن کرنش کردن .برابری که مصداق عدالت هست نیست با عیار هست که بها و ارزش مشخص میشود.
زن =مرد هست اما با جنس و عیار انسان و انسانیت(شاخص،مثلا واحد اندازه گیری در یک مسئله اینچ و در مسأله دیگری سانتی متر هست).برابری که نه برادری بلکه مساوات یک اندازه و وزن بودن نه یک جنس بودن.(اینجا که از جنس باز استفاده کردیم بعلت تبدیل هست.‏
انسان:زن =مرد
مونث/مذکر:زن=مرد
پس زن برابر مرد هست وقتی که جنس را انسان فرض بگیریم هم برابری ست هم عدالت اما اعتدال و برادری نه.‏
چرا زن ناقص العقل روایت شده؟
ما باید عیاری را ببینیم که پتانسیل ،فعلیت و استعداد و ظرفیت جنس زن هست.‏
مثلا یک زمین فوتبال استعداد و فعلیت و قابلیتش بازی کردن در ان هست نه بازیکن شدن.‏
پرورش دادن لازمه اش پرورش‎ ‎یافتن هست

برابری و مساوات