Abasdal’s quotes


"In the name of justice for freedom just think"— جنگ برای صلح

Goodreads Quotes
لالایی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

لالایی

حفاظت و اطلاعات

۱۰

همیشه

حرف برای گفتن هست

حتی

اگر پیامک خود را

با متنی خالی

‌                         ارسال کرده باشی

آن سوی خط 

پیام تو را خواهند گرفت

پیامک بزن

فهمیده میشوی

درویش را جا بگذار

اطلاعات را لو بده

حفاظت اطلاعات بی معنی ست 


سرباز زندان

کروز آمد 
خان و بالشت در هوا
بالشت و خان در هوا 
خان در هوا در پی بالشت 
شهاب آمد
جوگیر فضای انقلابی شد
شهاب 
انقلابی شد

phtocell

۸

مدعی ئید 

بیشتر میدانید

ولی پنل سی دی تان 

از دور پیداست که میگوید 

سی دی تان

با کدام دکمه روشن مشود

و ما

و فقط ما

میدانیم

که رمه بزها

با تلنگ کدام بز

رام میشود 


مرد روستا

۱۳

کدام بهتر است ؟

اینکه بگویم؛

روستا رنگ شهر به خود گرفت

تابلوهای اسم کوچه ها را آوردند

و مرد روستا 

بشقاب ماهواره اش را افشا کرد 

یا اینکه بگویم ؛

مرد روستا

بشقاب ماهواره اش را افشا کرد 

روستا رنگ شهربه خود گرفت 

تابلوهای اسم کوچه ها را اوردند

نام کوچه؛شهید سالاری

نام کوچه؛شهید حسینی

پشت ارزشها چه دروغ ها که گفته نمیشود


جغرافیای حضور

۱۲

در سطح کودکی هایم 

جشنی برپا میشود 

نتیجه میگیرم که باید بیایم 

و پریشانی ام را 

به جغرافیای حضور اعلام می کنم 

می رسم 

لامپ قلمی ۵۰۰وات تکانی میخورد

و من 

با تصوری واقعی فکر میکنم

سایه ام را باد میبرد

سرم را بالا میگیرم

ماه بالای سر من است

و با تصوری واقعی 

نتیجه میگیرم 

این سایه بردنی نیست 


1 2 3 4 5 ... 8 >>