Abasdal’s quotes


"In the name of justice for freedom just think"— جنگ برای صلح

Goodreads Quotes
لالایی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

لالایی

سرنوشت

متوجه نیستی 
ناگهان 
از جدول خیابان می پری
ترمز ماشین
 دیگر   دیر است 
ملودی زندگی تو 
پایان میابد 
سرنوشت همین است 
اگر رفتنی باشی 
از خری هم بیفتی 
رفته ایسفر مرگ1

زندگی جدی ست 
دیدن من پیاده 
خنده ندارد 
در سفر مرگ 
الگانس تو 
کجاست؟1

زندگی جدی ست 

دیدن من پیاده 

خنده ندارد 

در سفر مرگ 

الگانس تو 

کجاست؟

شعر1(در ساحل زمزمه ها)

زندگی جدی ست 

دیدن من پیاده 

خنده ندارد 

در سفر مرگ 

الگانس تو 

کجاست؟

antar...enter


Miev

1 2 >>